Know IT öppnar kontor och anställer i Sandviken

Den 1 oktober öppnar Know IT kontor och etablerar sig i Sandviken. Verksamheten är i första hand inriktad på verkstadsindustri och kontoret erbjuder tjänster inom systemutveckling, mobila lösningar och applikationsförvaltning. Målet är att växa till drygt tio anställda under 2009.

Kontoret i Sandviken är organisatoriskt knutet till Know IT Gävle. Från början kommer uppdragen att bemannas med konsulter från kontoret i Gävle, men målet är att anställa cirka tio konsulter under 2009.

– Sedan tidigare har vi uppdrag för ett flertal kunder i Sandviken. Genom att etablera ett lokalt kontor kan vi nu erbjuda lokala resurser verksamma i Sandviken, säger Hans Reinikainen, bolagschef för Know IT i Gävle.

– Genom etableringen tar vi på allvar steget in på den lokala IT-konsultmarknaden i Sandviken där industriföretag och offentlig verksamhet köper kvalificerade konsulttjänster. Det är två sektorer som vi har mycket stor erfarenhet av och där vi kan bidra med IT-kompetens och verksamhetskunskap.

Know IT Gävle har vuxit kraftigt under senaste året och har idag 20 medarbetare. Etableringen av kontoret i Sandviken är en del av den fortsatta satsningen i Gävleborg. Den ligger också i linje med bolagets strategi att bedriva verksamhet i kundernas geografiska närhet. Kunderna får på så sätt lokala kontaktpersoner och resurser i sina projekt.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar