Know IT stärker erbjudandet inom Enterprise Content Management

Know IT förstärker sitt erbjudande inom Enterprise Content Management, dokumenthantering, genom att teckna ett samarbetsavtal med FileNet Corporation och genom att ta över verksamheten i Imagon System AB.

FileNet Corporation är en av de ledande leverantörerna av verktyg inom Enterprise Content Management (ECM). Genom avtalet blir Know IT en ValueNet Partner® vilket innebär att Know IT får sälja, bygga och ge support på lösningar byggda med FileNets produkter. Know IT har också tagit över verksamheten i Imagon System AB, en leverantör inom området dokumenthantering. Förvärvet innebär att Know IT kan erbjuda tjänster inom hela dokumenthanteringsområdet från datafångst till långtidslagring i det egna systemet Klara, som idag har ca 125 kunder - Övertagandet av verksamheten i Imagon och avtalet med FileNet är ett led i vår strävan att utöka vårt erbjudande kring dokumenthantering och att vara en av de ledande aktörerna inom området Enterprise Content Management, säger Thomas Wenngren, vd för Know IT Karlstad. FileNets produkter består av plattformen P8 och moduler för att kontrollera dokument under hela dess livslängd. Modulerna täcker Dokumenthantering, Records Management, E-mail manager, Web Content Manager, Business Process Manager, Collaboration Manager mm. FileNet är en av världens största leverantörer av Enterprise Content Management-verktyg med kunder i 90 länder. 2004 omsatte FileNet ca $400 miljoner och hade ca 1600 anställda. Genom övertagandet av verksamheten i Imagon System AB, inklusive fyra medarbetare, skapar Know IT ett kompetenscentrum inom dokumenthantering. Dokumenthantering är en växande marknad, inte minst som en följd av satsningarna på e-myndigheten. Content Management är ett Know IT:s satsningsområden. Sedan tidigare är Know IT en partner till Hummingbird som utvecklar programvaror för dokumenthantering, arbetsflöden och arkivhantering.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar