Know IT stärker satsning på webb och collaboration

Know IT stärker sin satsning på leverans av tjänster inom systemutveckling och applikationsförvaltning inom området webb & collaboration i Norrland. Magnus Olovsson har anställts som marknads- och försäljningsansvarig för Know IT Norrlands webbaffär. Magnus kommer närmast från Sogeti och är placerad i Sundsvall. Redan idag har han samlat ett team om 12 medarbetare i Know IT:s satsning.

– Vi räknar med att rekrytera ett 20-tal nya medarbetare, såväl nyutexaminerade från högskolan som de med några års erfarenhet, under året. Vår satsning har sin utgångspunkt i Sundsvall, men vi kommer att bearbeta hela Norrlandsmarknaden, med lokala stöd från våra kontor i Örnsköldsvik, Umeå och Luleå, säger Magnus Olovsson.

Det finns ett stort behov på marknaden av tjänster för publika webbplatser, extranät, intranät och till exempel e-handelslösningar. En viktig del i Know IT:s erbjudande är dokumenthantering med sökfunktioner och arkivhantering. Kunderna är kommuner, industriföretag, skogsföretag och annan offentlig sektor.

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

eller

Magnus Olovsson, marknads- och försäljningsansvarig för web & collaboration, Know IT Norrland, 070-689 55 64

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 22 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland ochRyssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök www.knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar