Know IT tecknar nytt ramavtal med ESV

Know IT AB har tecknat ett nytt ramavtal med Ekonomistyrningsverket avseende IT-relaterade konsulttjänster. Avtalet löper till och med den 31 maj 2011, med option på förlängning. Ramavtalet avser systemutvecklare med särskild kompetens och erfarenhet av ekonomisystem inom statlig förvaltning.

ESV har som krav att leverantören har erfarenhet från uppdrag inom statlig ekonomi avseende budget, redovisning, prognoser eller finansiell statistik. Know IT kommer i första hand att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av system i drift. Omfattningen på ramavtalet beräknar ESV till cirka 15 miljoner kronor under två år. – Vi är väldigt nöjda att få förnyat förtroende av ESV. Ramavtalen är en viktig del av vårt strukturkapital och lägger en god grund att fortsätta utveckla våra affärer med ESV, säger Jens Wintzer, kundansvarig på Know IT. Know IT har sedan tidigare ramavtal med ESV inom HRM-området.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar