Know IT underlättar konvertering till .Net

Know IT har slutit avtal med IceTea Group, ett företag som länge levererat produktivitetshöjande verktyg för utveckling av applikationer baserade på SQL Windows/Centura Team Developer. IceTeaGroup har idag 500 kunder i 40 länder. Avtalet innebär att Know IT blir en Premium Porting Partner med exklusiv rätt till den skandinaviska marknaden.

Avtalet innebär att Know IT får tillgång till produkten IcePorter med vilken befintliga SQL Windows/Centura Team Developer applikationer kan konverteras till Microsoft .Net-miljö. All källkod i SQLWindows/Centura konverteras automatiskt till C# och en ny implementation som motsvarar SQLWindows/Centura-biblioteken görs i C#. Eftersom SQLWindows idag har en mycket liten andel av marknaden för utvecklingsverktyg finns det stora affärsmässiga vinster med en automatisk konvertering. Att manuellt konvertera systemen är tidsödande och förenat med höga kostnader. Det finns också en risk att kvaliteten blir lidande genom att nya defekter som inte fanns i det gamla systemet tillförs den nya lösningen. En automatisk konvertering minimerar sådana risker. - Vi ser stora möjligheter med avtalet och det utökade samarbetet med IceTea Group. Vi vet att många organisationer ser stora fördelar, både tekniskt och när det gäller kompetensförsörjning, med en övergång till Microsoft .net. För Know IT är .net en av de viktigaste plattformarna för systemutveckling, där vi har kraftfulla ramverk. Detta tillsammans med att vi har mycket god kompetens inom SQLWindows/Centura gör att vi är mycket väl kvalificerade för att hjälpa våra kunder till .net-plattformen, säger Thomas Wenngren, vd för Know IT Karlstad. Know IT och IceTea Group har sedan länge goda kontakter och eftersom marknaden i allt större grad efterfrågar denna typ av lösningar väljer Know IT, i och med detta avtal, att satsa med sikte på den skandinaviska marknaden.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar