Know IT utvecklar Bilprovningens nya intranät

Know IT utvecklar Bilprovningens nya intranät - Projektet en fortsättning på succén med Bilprovningens prisbelönta externwebb Know IT har utvecklat Bilprovningens nya intranät som nu lanseras. Det nya intranätet gör det möjligt att delegera informationsarbetet inom Bilprovningens organisation. Intranätet är också förberett för distansarbete. Know IT:s uppdrag omfattar informationsanalys, teknisk plattform, utveckling, design och projektledning. Tidigare har Know IT levererat plattformen för de flesta av Bilprovningens webbaserade informationssystem. Know IT levererade bland annat Bilprovningens externwebb som fick första pris i Web Service Award. Motivationen tog fasta på att sajten på ett enkelt sätt förbereder användare inför besiktningen av fordonet. Det nya interaktiva intranätet gör det möjligt att anpassa informationen efter olika målgrupper. Genom att ge varje användare personaliserad information blir intranätet ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Bilprovningen har också som mål att delegera ansvaret för uppdateringen intranätet till ca 150 medarbetare. Via en vanlig webbklient kan medarbetare som har rätt behörighet publicera information utan särskilda kunskaper om HTML. - Bilprovningen är uppdelad i 25 olika distrikt och därför är det viktigt för oss att kunna målgruppsanpassa olika delar av vårt intranät. Tillsammans med Know IT har vi tagit fram ett lätthanterat verktyg som gör det möjligt att på intranätet lokalt publicera information för det egna distriktet, säger Christina Almgren, projektledare för Bilprovningens nya intranät. - Det känns extra roligt att Sveriges Internetanvändare prisar och värdesätter enkelheten och innehållet på bilprovningen.se. Att sedan få förmånen följa upp detta med att utveckla Bilprovningens intranät och på så sätt stödja den interna verksamheten är extra roligt, säger Lars Bäck, projektledare på Know IT. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har koncernen präglats av lönsam tillväxt. Idag är vi 420 medarbetare och finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-587 68 000 eller 0703-280828 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00830/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00830/bit0003.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar