Know IT utvecklar dataspel för barn med diabetes

Know IT HT AB har för läkemedelsföretaget Eli Lilly tagit fram dataspelet Equalize, som på ett underhållande och pedagogiskt sätt lär barn i åldern 8 - 14 år mer om diabetes typ 1. Eli Lilly, som är förgrundsgestalter inom diabetesbehandling, tog Know IT till hjälp för att vara säkra på att verkligen nå målgruppen. Som namnet Equalize antyder ligger fokus i utbildningen på att få barnen att förstå hur viktigt det är att hålla blodsockernivån på en jämn nivå.

Equalize (www.equalize.se) är inspirerat av plattformsspel som Super Mario och Donkey Kong. Barnen väljer att spela antingen som karaktären Max eller Maya. Spelaren ska ta sig genom olika banor där det gäller att klara en rad utmaningar och samtidigt ha kontroll på blodsockernivån. Blir blodsockret för hög eller lågt svimmar spelkaraktären.

– Balans mellan mat och insulin är livsavgörande för den som har diabetes. Dataspelet Equalize gör det enklare och roligare för barn att lära sig mer om sin sjukdom, säger Carin Landsmer, marknadschef på Eli Lilly, som ligger bakom idén med spelet.

Equalize används idag redan på diabetesmottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

– När jag möter familjer med barn som fått diagnosen diabetes ser jag behovet av nya sätt att nå ut med information om sjukdomen och vikten av att sköta sin behandling. Det finns en uppsjö av broschyrmaterial och böcker om diabetes, men det är tufft att ta till sig. Jag välkomnar initiativ som det här dataspelet. Det kan vara skönt att avleda tankar och samtal till någonting som känns enkelt och lite roligare, säger Peter Adolfsson, överläkare och barndiabetolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Peter Adolfsson har som sakkunnig varit med och utvecklat spelet.

Spelet kommer att finnas tillgängligt både på kliniker runt om i landet och som ett onlinespel på www.equalize.se. Equalize lanseras först i Sverige men tanken är att det även ska kunna översättas till andra språk. Spelet har utvecklats och testats av olika grupper bestående av barn och diabetesspecialister.

– - För oss känns det väldigt bra att få ta fram ett spel för ett sådant här ändamål. Vi vet att spel för inlärning är väldigt effektiva. Kombinationen av information och lustfylld lek gör att vi når yngre mottagare. De har stor datorvana, tycker om att tävla och vill ha snabb bekräftelse på att de gör rätt, säger Oskar Eklund, vd på Know IT HT i Göteborg.

För mer information, fakta och relaterade pressbilder se även pressmeddelande om spelet i Eli Lillys pressrum på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/eli_lilly

För mer information kontakta:
Oskar Eklund, vd, Know IT HT, 0761-12 03 86
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Cecilia Björkman, kommunikationschef, Lilly, telefon: 070-609 88 36
eller
Peter Adolfsson, överläkare och barndiabetolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, 070-628 72 32

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1450 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Kina, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar