Know IT utvecklar teknik och form för Elektas nya interaktiva webbsajt

Know IT utvecklar teknik och form för Elektas nya interaktiva webbsajt Know IT har tecknat avtal med Elekta om utveckling och leverans av Elektas nya webbsajt, www.elekta.com. Den nya webbsajten gör det möjligt att skapa personaliserad information. På så sätt kan besökaren, oavsett om det är en patient, aktieägare, kund eller anställd, få skräddarsydd information. Webbsajten möjliggör också eventuella framtida satsningar att integrera lösningar för t ex högre interaktivitet. Know IT:s uppdrag omfattar teknisk plattform, utveckling, design samt projektledning. Projektet inleds i februari 2001 och omfattar 1200 konsulttimmar. Den nya interaktiva webbsajten ger möjligheter att styra information beroende på t ex målgrupp och nationalitet. Bland annat kan personal via den klientoberoende plattformen lägga in information utan kunskap om html eller liknande. Ett viktigt kriterium för Elekta är användarvänligheten, att information snabbt och enkelt är åtkomlig för såväl patienter som kunder samt att besökaren kan anpassa sin personliga sida. Elekta har genom den skalbara lösningen stora möjligheter att i nästa fas integrera lösningar för t ex högre interaktivitet. - Know IT valdes efter en grundlig utvärderingsprocess som inkluderade företag runt om i världen. Know IT:s tekniska expertis, mervärdet av lösningen och tidigare lyckade projekt visade sig vara en oslagbar kombination. Med Know IT:s hjälp planerar vi att öka mervärdet i denna viktiga kommunikationskanal, för våra kunder, aktieägare och anställda, säger Andrew Davies, Marketing Communications Manager på Elekta i London. - Genom att använda Lotus Domino som plattform skapar vi ett skalbart och lättadministrerat Content Management-verktyg som på ett enkelt sätt kan integreras med många miljöer. Projektet är ett typexempel på hur Know IT använder avancerad teknik i kombination med användbarhet och webbdesign, säger Lars Bäck, projektledare på Know IT. Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar inom strålbehandling av cancer och minimalt invasiv neurokirurgi för precisionsbehandling av cancer, sjukdomar i hjärnan samt funktionella sjukdomar såsom svår ansiktssmärta, epilepsi och Parkinson. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har koncernen präglats av lönsam tillväxt. Idag är vi 420 medarbetare och finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-587 68 000 eller 0703-280828 Per Cedernaes, Manager, Marketing Communication, Elekta Instrument AB, 08- 587 25 435 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00680/bit0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar