Knowit bjuder in till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Knowits bokslutskommuniké för januari - december 2012 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 8 februari 2013 kl. 09.30 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar bokslutskommunikén för perioden januari – december 2012. Efter presentationen är han och Knowits ekonomichef Anders Nordh tillgängliga för frågor.

Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras kl. 08.30 den 8 februari 2013.

Anmälan till Knowit AB (publ), Patrik Syrén, tel 08-700 66 00 eller email: patrik.syren@knowit.se senast torsdagen den 7 februari 2013.

Välkommen!

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar