Knowit bjuder in till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari - mars 2013 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar delårsrapporten för perioden januari – mars 2013. Efter presentationen är han och Knowits ekonomichef  Anna Jennehov tillgängliga för frågor.

Delårsrapporten kommer att offentliggöras kl. 08.30 den 25 april 2013.

Anmälan till Knowit AB (publ), Patrik Syrén, tel 08-700 66 00 eller email patrik.syren@knowit.se, senast onsdagen den 24 april 2013.

Välkommen!

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar