Knowit byter identitet efter 20 år

I dag lanserar Knowit ett nytt och tydligare varumärke. I fem länder förenas 56 operativa enheter under ett varumärke och en identitet. Varumärket visar att Knowit utveckats från ett renodlat IT-konsultbolag till ett nordiskt bolag som levererar tjänster inom verksamhetsutveckling, beslutsstöd, it-system, marknadskommunikation och design. Detta återspeglas i att namnet ändras från Know IT till Knowit.

– Enkelt kan man säga att vi jobbar med att skapa effektiva lösningar åt våra kunder med information, design och teknik som de viktigaste komponenterna. Det har vi tydliggjort i vårt bolagsnamn och ytterst i vår nya logotyp, säger Per Wallentin, vd på Knowit.

Knowit har under 20 års tid varit ett av de snabbast växande IT-konsultbolagen på den svenska marknaden. 2010 etablerades bolaget med verksamheter i Finland och Norge. De nya bolagen tillförde nya verksamheter inom design och kommunikation. Närvaron på den nordiska marknaden har stärkts och visar tydligt att Knowit klivit in i en ny fas.

För att tydliggöra det nya Knowits verksamhet, inleddes 2011 ett arbete med varumärket. Det handlade om att se över hela varumärkesplattformen, lyfta fram det som gör bolaget unikt och vilka värden som det tillför kunderna. En av de viktigare förändringarna var att skriva ihop namnet och därmed synliggöra att Knowit i dag är så mycket mer än IT. Verksamheten har utvecklats över tid med kundernas behov. I dag erbjuder Knowit såväl IT-konsulting som verksamhetsutveckling, design och kommunikationstjänster. I bolaget finns managementkonsulter, reklamkreatörer och designers.

– Den nya logotypen förenar oss som företag. Vi samlar alla våra verksamheter under Knowit-märket. Den signalerar vår styrka i att vara ett stort företag med det lilla spetsföretagets själ och det starka engagemanget hos våra medarbetare, säger Patrik Syrén, informationschef på Knowit.

Varumärkesförändringen omfattar 56 affärsdrivande enheter med sju specialistområden på 28 orter och drygt 1 600 medarbetare. Förändringen inleder i en ny fas i Knowits framgångsrika historia. Namnet på moderbolaget ändras till Knowit AB under förutsättning att det beslutas på årsstämman den 25 april.

– Idag ser vi att kunderna ofta efterfrågar en samlad kompetens och leverans. Detta har vi erbjudit tidigare också, men vi har varit dåliga på att berätta om det. Jag tror att en del kunder därför inte känt till vad vi kunnat erbjuda dem och att de har gått miste om expertkompetens som kunnat bidra till deras framgång. Vi stärker nu vår samförsäljning och möjligheterna till samleveranser med experter från hela Knowit. Jag är säker på att vi därmed erbjuder bättre service och ett mer komplett tjänsteutbud till våra kunder, säger Per Wallentin.

Patrik Syrén, informationschef, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

eller

Per Wallentin, vd på Knowit AB, 08-700 66 00

Knowit AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Knowit etablerades 1990 och har i dag mer än 1600 medarbetare på 20 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit,, besök www.knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar