Knowit inRiver Certified Solution Partner

Avtalet ger Knowit möjligheten att återförsälja inRivers programvara, supportera denna samt att leverera konsulttjänster för implementering och tillhandahålla integrerade kundlösningar. 

InRiver designar och utvecklar en marknadsledande programvara inom PIM (Product Information Management), Product Marketing och Omni Channel Commerce. Programvaran gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt att hantera och distribuera högkvalitativ produktinformation. InRivers lösningar kan kommunicera med alla existerande affärssystem och med samtliga säljkanaler.

– Genom partnerskapet med inRiver förstärker vi vårt erbjudande till e-handelsföretag. PIM system är ofta en central del i verksamhetsutvecklingen, särskilt för de som har, eller planerar, en marknadsnärvaro i flera kanaler såsom butik, säljkår och omnikanal e-handel, säger Fredrik Goldbeck-Löwe, VD i Knowit eCommerce Göteborg AB.

– Att implementera inRiver är ett strategiskt steg för att effektivisera marknadsprocessen och öka handel både till konsument och företag. Knowit, med sin specialistenhet inriktad på handel och e-handel, är en partner som förstår kundernas utmaningar samtidigt som de kan leverera nyttan och potentialen i den lösning vi erbjuder, säger Niclas Mollin, VD, inRiver AB.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Fredrik Goldbeck-Löwe, VD Knowit eCommerce Göteborg AB, 0706 44 74 73 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar