Knowit ny partner med ServiceNow

Knowit inleder ett långsiktigt samarbete med ServiceNow för att leverera implementationstjänster inom deras molnbaserade applikationsplattform. Samarbetet innebär att Knowit ytterligare stärker sin leveranskapacitet inom området genom att rekrytera specialister inom området.

I ett första steg har Knowit rekryterat sex nya medarbetare med specialisterna Niklas Östling och Fredrik Jacobsson i spetsen. Parallellt har fem ytterligare medarbetare genomgått utbildning i syfte att certifieras inom ServiceNow.

Målet är att ha en betydande konsultleverans, med över 20 specialister, kring ServiceNows plattform under första halvåret 2014. Redan nu har Knowit fått ett flertal uppdrag med anledning av partnerskapet.

– Vi har ett stark erbjudande inom IT, Design & Digital och Management och vi ser stora fördelar med ServiceNow som ett komplement till samtliga tjänsteområden, säger Anders Fridh på Knowit Consulting i Stockholm.

IT Service Automation från ServiceNow är en molnbaserad applikationsplattform som ger möjlighet att konsolidera och automatisera processtöd och tjänster för företag och organisationer. Bland företagets kunder märks Facebook, Twitter, Morgan Stanley, American Express och Timberland.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Anders Fridh vVD och nordisk partneransvarig, Knowit Consulting Stockholm AB,  0722 10 17 18

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar