Knowit och Systembolaget i samarbete om digital utveckling

Systembolaget har tecknat ramavtal med Knowit som prioriterad leverantör inom områdena Verksamhet och Digital utveckling. Samarbetet innebär att Knowit ska bidra i Systembolagets digitala transformation.

Ramvtalet mellan Knowit och Systembolaget avser uppdrags- och konsultjänster och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Avtalet innebär att Knowit ska hjälpa Systembolaget att vidareutveckla verksamheten och proaktivt stödja den digitala förflyttningen.

- Systembolaget bedriver en verksamhet som är utmanande och viktig ur flera aspekter. Vi är glada och stolta över att få möjlighet att med våra idéer och vårt kunnande inom verksamhetsutveckling och digital transformation hjälpa Systembolaget att uppfylla sitt samhällsuppdrag, säger Mats Ohlsson affärsutvecklingsansvarig på Knowit.

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolagets affärsidé är att sälja alkoholdrycker med ansvar och överträffa kundens förväntningar genom att ständigt utveckla sortiment, kunnande och service.

Läs gärna mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se

Emma Forsberg, kommunikationsansvarig Knowit AB, 073-037 0575 eller emma.forsberg@knowit.se
Mats Ohlsson, affärsutvecklingsansvarig Knowit AB tel 073-074 6738, mats.ohlsson@knowit.se

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.09.00 den 2 mars 2017. 

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar