Knowit och Tableau inleder samarbete

Knowit inleder ett långsiktigt partnerskap med Tableau Software. Samarbetet innebär att Knowit ytterligare stärker sitt erbjudande inom Business Intelligence (BI) genom att leverera verktyg för visualisering, analys och självbetjänande BI. Samarbetet innebär att Knowit knyter ihop sina erbjudanden inom BI och design.

Tableau är ett verktyg som gör det möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt göra BI-information tillgänglig och analyserbar. Informationen kan enkelt presenteras och delas på webb och internet.

– Med partnerskapet knyter vi ihop vår design- och kommunikationsaffär med våra erbjudanden inom BI, genom att på ett enkelt och effektivt sätt integrera interaktiva visualiseringar och analyser direkt på webbplatserna, säger Håkan Alsén på Knowit Decision i Göteborg.

Tableau Software hjälper människor att se och förstå data. Tableau gör det möjligt att snabbt analysera, visualisera och dela information. Mer än 17 000 kunder och tiotusentals användare tar hjälp av Tableau Public för att dela data i sina bloggar och webbplatser.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Håkan Alsén, partneransvarig, Knowit Decision Göteborg AB, 0738 47 28 00

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar