Knowit satsar på infrastruktur

Knowit stärker sitt erbjudande inom infrastrukturområdet genom att starta ett nytt bolag i Göteborg. Det nya bolaget breddar och stärker Knowits nuvarande affär genom att tillföra strategisk kompetens inom området infrastruktur. Ambitionen är att expandera snabbt för att möte våra kunders ökade efterfrågan och behov inom området. Thomas Kylerud, tidigare ansvarig Global IM Sales Support på Logica, blir VD i det nya bolaget.

– Vi har under många år levererat tjänster och lösningar till kunder inom området, och förstärker nu detta tillväxtområde genom att tillföra kompetens utöver våra traditionella inom infrastruktur. Vi blir en ännu bättre rådgivare till ledningsgrupper och chefer i strategiska frågor gällande infrastrukturförändringar, till exempel molntjänster, säger Fredrik Abrahamsson, VD Göteborg Group AB.

– Vi kommer att bistå stora, medelstora företag samt offentlig sektor huvudsakligen i strategiska Infrastrukturförändringar. Bland de tjänster bolaget erbjuder ingår IT Service Management, Molntjänster och Informations- och IT-säkerhet säger Thomas Kylerud.

I Göteborg har Knowit idag ca 200 anställda med erbjudande inom Systemutveckling, Webb, Business Intelligence, Kommunikation, Projektledning, Management, Mobilitet Infrastruktur samt e-Handel

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

Fredrik Abrahamsson, VD Knowit Göteborg Group AB, 0730 74 68 50

Thomas Kylerud, VD Knowit Infrastructure Göteborg AB, 0730 74 65 70

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar