Knowit satsar på säkerhet i Göteborg

Dennis Selin är ny ansvarig för Knowit Secure i Göteborg, vilket är första ledet i en stor satsning inom säkerhetsområdet. En viktig del av den är att bygga upp säkerhetskompetens inom fordonsindustrin.

– Marknaden inom cybersäkerhet ökar med över 10 procent per år. Samtidigt blir fordon alltmer uppkopplade och självkörande bilar kommer snart att vara ett faktum. Därför är det ett självklart val att ytterligare fokusera på Göteborg där en stor del av fordonsindustrin är lokaliserad, menar Peter Lindstedt, VD på Knowit Secure.

Fordonsindustrin har alltid lagt stor vikt vid personsäkerheten i bilar, det vill säga safety. Däremot har den inte haft samma behov av it- och informationssäkerhet som exempelvis bank- eller försvarsindustrin. Detta håller nu på̊ att förändras. Under senare år har intresset för fordonssäkerhet ökat markant, sedan säkerhetsforskarna Charlie Miller och Chris Valasek visade att de kunde hacka sig in i och komma åt uppkopplade bilar.

 Nästan alla premiumbilar är redan uppkopplade. Det dröjer inte många år förrän det gäller majoriteten av alla bilar. För att klara den snabba utvecklingen kommer vi att rekrytera specialister som brinner för att säkra uppkopplade och autonoma fordon. Vi har en stor utmaning i att få utvecklingen av cybersäkerhet och säkra system att gå i takt med den höga förändringstakten inom bilindustrin. Det kommer att bli en minst sagt spännande resa, säger Dennis Selin, konsultchef på Knowit Secure.

Dennis Selin har en lång bakgrund inom fordonsindustrin, där han har varit verksam i över 15 år. Han har en gedigen erfarenhet inom produktutveckling med fokus på elarkitektur och verksamhetsutveckling. Sedan 12 år tillbaka arbetar han på̊ Knowit där han bland annat har varit kundansvarig mot ett antal kunder inom fordonsindustrin. Säkerhet är numera Dennis stora passion och idag arbetar han i rollen som säkerhetsarkitekt hos en stor biltillverkare.

Knowit har många av Nordens mest spännande säkerhetskunder, allt från blåljusmyndigheter till banker och mindre kommunikationsbolag. Konsulterna arbetar med hela spannet av säkerhetsfrågor, från strategiska ledningsfrågor till djup teknik inom till exempel it-forensiska utredningar och säkerhetsanalyser av mobila plattformar.

 För mer information, kontakta

Emma Forsberg, tf. kommunikationschef, Knowit AB, +46 73 037 05 75
eller
Dennis Selin, konsultchef, Knowit Secure AB, +46 73 074 66 48
 
 
 
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, under den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden: Solutions, Experience och Insight. Det är förmågan att kombinera kompetens inom it, design och kommunikation samt managementkonsulting som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige, fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den nordiska börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar