Knowit utsedd till årets partner av Oracle

På Oracle partner day i Oslo utsågs Knowit till ”Specialized partner of the year” inom kategorin Databas i Norge. Motiveringen från Oracle lyder: ”Knowit Norge är ett ledande kompetenscenter inom Oracle databaser i Norge och har varit det över lång tid. Som en del av en större verksamhet klarar de av att utvidga sin expertkompetens till ständigt nya områden”. 

Knowit har hög kompetens inom Oracle-miljö i flera dotterbolag, bland annat i Knowit Dataess, ett systemutvecklings- och rådgivingsbolag med kunder huvudsakligen inom offentlig sektor.

Bjørn Devrill-Mathisen och Jan Bjørkelund mottog priset för Knowit.

– Knowit befäster sin position som ett av de ledande kompetenscentren inom Oracle-teknologi, och i synnerhet på databaser i Norge. Vi kommer till att fortsätta jobbet med att stärka oss inom flera områden under året som kommer, säger Bjørn Devrill-Mathisen på Knowit.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller 
Bjørn Devrill-Mathisen, Knowit Dataess AS, + 47 993 63 100

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar