Knowits årsredovisning 2011

Knowits årsredovisning för 2011 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från Knowits hemsida: www.knowit.se eller beställas från bolaget, tel 08-700 66 00.

För mer information kontakta:

Patrik Syrén, informationschef, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

eller

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB, 08-700 66 00

Knowit AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Knowit etablerades 1990 och har i dag mer än 1600 medarbetare på 20 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit,, besök www.knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar