Knowits CFO lämnar.

Anna Jennehov, CFO på Knowit har valt att säga upp sig för en ny roll som CFO på teknikkonsulten Rejlers.

Anna Jennehov har varit anställd på Knowit sedan 2013, och kommer att gå vidare till Rejlers i samband med bokslutskommunikén i februari 2019. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare har påbörjats.

-           Anna har varit med oss på en framgångsrik resa under snart sex års tid. Hon har bidragit till vår stabila finansiella ställning, och den positiva tillväxten för bolaget. Jag vill passa på att tacka Anna för hennes värdefulla tid hos oss och önskar henne lycka till i kommande uppdrag, säger Per Wallentin, Koncernchef.

Knowit lämnade en stark rapport för första kvartalet 2018 som visade på fortsatt ökning av såväl resultat som omsättning. Nästa finansiella rapport lämnas den 16 juli.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldig att offentliggöra, enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kommunikationschef Christina Johanssons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl.08.30 CET.

För mer information, kontakta:
Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se 

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen, OMX Nasdaq, i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar