Konsulter i ideellt arbete

Konsulter på Knowit har valt att arbeta ideellt på sin fritid. Som en första etapp på ett långsiktigt samarbete med organisation Wonsa - World of no sexual abuse, har Knowit nu levererat del ett i Wonsas digitala arbetsplats. Målsättningen är att skapa en effektivare arbetsplats som inbjuder till kommunikation och samverkan.

Arbetet bedrivs ideellt av ett team bestående av konsulter från kompetensområdet "Collaboration" inom gruppen Design & Digital.

– Inom teamet brinner vi för att skapa digitala arbetsplatser för våra kunder och vår övertygelse är att genom att koppla CSR arbete med aktiviteter direkt länkade till Knowits specialistkompetens och Vision får vi en större effekt i jämförelse med ex bidragsgivande, säger Annelie Friman, en av initiativtagarna till samarbetet på Knowit.

Leveransen innefattar, analys, koncept, design, migrering av infrastruktur till O365 samt utveckling och implementation av SharePoint i molnet.

– Tack underbara Knowit för att ni hjälper oss att göra världen till en bättre plats!

Wonsa växer fort och Knowit och dess medarbetare går, med start hösten 2015, in och donerar 500 arbetstimmar för att hjälpa oss att skapa en professionell infrastruktur. Det gör att vi kan kvalitetssäkra våra administrativa system, höja effektiviteten på kliniken och forskningen. Men också göra information mer lättillgänglig för våra medarbetare och volontärer i intranätet. Tack snälla ni!, säger Gita Rajan, grundare av Wonsa.

Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar för att nå visionen om en värld utan sexuella övergrepp. Mer information om Wonsa finns på http://www.wonsa.se/sv/.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Annelie Friman, Knowit Reaktor Stockholm AB, 08-700 66 00 eller 070 342 98 77
eller
Pontus André, Knowit Reaktor Stockholm AB, 08-700 66 00 eller 0730 74 02 11

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar