Liselotte Hägertz Engstam lämnar Knowit AB:s styrelse

Styrelseledamoten Liselotte Hägertz Engstam kommer, på egen begäran och på grund av andra engagemang, att lämna Knowit AB:s styrelse per den 1 mars 2018. Hon har meddelat styrelsens ordförande Mats Olsson enligt gällande rutiner. 

- Liselottes värdefulla bidrag under hennes tid på Knowit AB har varit mycket uppskattade, säger Mats Olsson, styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutsför även efter det att Liselotte Hägertz Engstam avgått.

Valberedningen har ännu inte presenterat förslag till beslut om styrelsemedlemmar för årsstämman 2018. 

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 10.30 den 1 februari 2018.

För mer information, kontakta
Mats Olssson, styrelsens ordförande, 070-512 20 48

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar