Nytt intranät för Statkraft

Knowit har fått i uppdrag, värt mer än elva miljoner kronor, att utveckla och förvalta Statkrafts nya intranät och samarbetsplattform. Det nya intranätet utvecklas av Knowit i Göteborg och Oslo. Statkrafts nya intranät lanseras i september 2013. Knowit har även fått uppdraget att förvalta befintligt samarbetsplattform och dess applikationer.

Det nya intranätet ska manifestera The Statkraft Way, koncernens uttryck för värderingar, vision och dess verksamhet. Dessutom ska det förbättra interaktivitet och samarbetet inom Statkraft. Lösningen är centrerad kring sökfunktionen för att organisationen effektivt ska dela med sig av, söka och hitta information. Intranätet ska effektivt stödja medarbetarna i deras dagliga uppgifter genom att ha ett enhetligt användargränssnitt oberoende användare eller arbetsuppgifter. Det ska också tillhandahålla moderna kommunikationsverktyg som är anpassade för verksamheternas behov.

– Vi är så långt mycket nöjda med samarbetet med Knowit. Vi har en god dialog, ett tillitsfullt samarbete och ett bra driv i projektet. Vi upplever en positiv energi i projektet med en bra dialog mellan Statkraft-medarbetare och Knowit-konsulter, säger Tone Dahle, Head of Internal Communication på Statkraft.

– Det nära och öppna samarbetet med Statkraft är en framgångsfaktor i projektet. Jag är mycket glad för det sätt som Statkraft ger oss möjlighet att vara med tidigt och lägga en solid grund samt förtroendet att realisera verksamhetsnytta iterativt, säger Per Johan Andersson, Leveransansvarig, Knowit.

Ett ytterligare mål med Statkrafts nya intranät är att anställda aktivt ska kunna lösa problem tillsammans i säkra och adekvata samarbetsytor. Likt befintligt intranät så ska det nya intranätet på Statkraft användas för att sprida nyheter och information samt att ge tillgång till de 450 applikationer och tjänster som används i det dagliga arbetet på koncernen.

Det nya sökcentrerade intranätet implementeras i EpiServer med SharePoint som samarbetsplattform och med Virtualworks som sökmotor.

Statkraft är ett energibolag ägt av norska staten med 3400 anställda i 20 länder. Statkraft står för drygt 30 procent av Norges energiproduktion och bolaget är största producent i Europa av förnybar energi.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Per Johan Andersson, kund och leveransansvarig, Knowit Digital Communications AB 0730 74 69 96

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar