Polisen beställer ny publiceringslösning för webb

Know IT har vunnit ett avrop avseende en publiceringslösning för Polisens publika webb, polisen.se, och intranät, Intrapolis. Projektet beräknas till ca 6000 konsulttimmar och omfattar projektledning, interaktionsdesign, gränssnittsprogrammering, systemutveckling och test. Projektet beräknas pågå från den 11 oktober 2007 till oktober 2008.

Polisens webbplats polisen.se är en publik myndighetswebb som riktar sig till allmänheten. Publiceringslösningen ska ersätta dagens nationella webbplats (polisen.se) och samtliga länsmyndigheters webbplatser (t ex dalarna.polisen.se). Det innebär att webben inte bara har många olika besökare utan också många olika redaktörer. De ska kunna publicera lokal information med ett gemensamt verktyg, EPiServer, i en och samma struktur och design.

Intranätet, Intrapolis, utvecklas i samma, gemensamma, publiceringslösning som polisen.se
och förväntas effektivisera dagens internkommunikation och bli den naturliga platsen där ledning och medarbetare kan få, söka, dela och sprida information samt nå sina verktyg för det dagliga arbetet.

I projektet ingår också att utveckla en krishanteringswebb som sak användas i krissituationer då informationsbehovet är extra stort.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar