Riksdsdagsmän får hackerthriller i sommarpresent av säkerhetsbranschen.

Idag skickas sexhundra böcker ut till Sveriges riksdagsmän och myndighetschefer. Ett antal personer och företag i säkerhetsbranschen har gått ihop för att ge bort hackerthrillern ”De 7 nycklarna” i sommarpresent. Anledningen är att de är bekymrade över landets cybersäkerhet och vill skapa debatt inför Almedalen och valet.

Att det är just thrillern De 7 nycklarna, av författaren Åsa Schwarz, beror på att efterordet innehåller tio punkter för att höja cybersäkerheten i Sverige. Avsändarna tog helt enkelt fasta på vad Johanne Hildebrandt sagt om boken: ”Efterordet är ett måste för landets politiker och myndighetschefer”.

-           Det kändes självklart att vara med och bidra, säger Carolina Angelis, Yobany, som har jobbat 20 år inom både den civila och militära underrättelsetjänsten. Vi är helt beroende av it och våra ledare måste förstå riskerna med det.

Boken analyserar i skönlitterärt format vad som händer om internet slutar fungera och avslutas med tio punkter om hur Sveriges cybersäkerhet kan höjas (punkterna finns i sin helhet på författarens hemsida: asaschwarz.se), Nu inför valet är de mer aktuella än någonsin:

1. Våra politiker måste ta sin personliga cybersäkerhet på allvar

2. Vi borde lära oss digital säkerhet redan i grundskolan

3. Vi måste stoppa den snabba ökningen av it-bedrägerier

4. Vi måste öka medvetenheten om hur propaganda fungerar

5. Vi måste aktivt säkra kompetens inom cybersäkerhet                                       

6. Våra myndigheter och kommuner måste följas upp

7. Vi måste ha en central och kraftfull incidenthantering

8. Vi måste ha en vettig avvägning mellan säkerhet och integritet

9. Produktbolagen måste ta ansvar för säkerheten i sina produkter

10. Vi behöver framtidssäkra vår infrastruktur

En av de som bidragit till utskicket är Tobias Ander som var informationssäkerhetschef på Transportstyrelsen mellan 2012 till 2018.

-           Jag har på nära håll sett vad som händer när en organisation inte tar säkerhetsfrågorna på tillräckligt stort allvar och vill därför bidra till att öka kunskapen och få upp frågorna på bordet, säger Tobias Ander.

-           Vi står gärna bakom ett initiativ som kan öka medvetandet om cybersäkerhet bland våra politiker. Vår vision är att skapa ett tryggare digitalt samhälle och samarbetar också med flera myndigheter när det gäller dom här frågorna, säger Peter Lindstedt, VD Knowit Secure.

Företagen och privatpersonerna som står bakom utskicket är:

Junglemap – är ledande på den nordiska marknaden med digitala utbildningar inom Informationssäkerhet och GDPR genom sitt koncept NanoLearning.

Yobany - arbetar med Human information security och utbildar bland annat om spionage och olika inhämtningsmetoder, både tekniska och personbaserade.

Knowit – Vi skapar en säker digital värld där alla kan känna sig trygga.

Nikka Systems - Vi höjer säkerhetsmedvetenheten hos användare genom kontinuerliga, opartiska och hotbildsanpassade webbutbildningar.

Atea - L igger i framkant när det gäller cybersäkerhet och jobbar efter divisen - Vi gör Sverige säkert igen.

Vi bygger Sverige med it.

Tobias Ander, f.d CISO på Transportstyrelsen 2012-2018

Martin Waern, Avdelningsdirektör

Eva Hyenstrand, Avdelningschef IT-säkerhet och risk

Henrik Häggstrom Vilselius, VD

Anne-Lie Lokko, Digital Strateg 

Per-Erik Eriksson, Privacy and Security Analytics specialist

Mikael Åkerman, Expert Mobilitet

För mer information, kontakta: 

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit, +46 70-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

Åsa Schwarz, författare och initiativtagare, +46 72 704 70 80 eller åsa.schwarz@knowit.se 

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen, OMX Nasdaq, i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar