Samarbete säkerställer högre användbarhet

Samarbete säkerställer högre användbarhet Know IT har inlett ett samarbete med Vexla AB, ett av Sveriges bäst nischade företag inom användbarhet för IT-lösningar. Samarbetet innebär att Know IT tillsammans med Vexla kan erbjuda en oberoende kvalitetsgranskning avseende användbarhet i ett projekts alla faser. Vexla får en naturlig samarbetspartner i större projekt. Vexla tillhandahåller ett antal olika tjänster och produkter för att säkerställa användbarheten genom produktens/lösningens hela informationslivscykel. Genom att matcha användarnas behov och krav mot IT-lösningarnas funktioner och innehåll gör Vexla det lättare för användarna att förstå, tolka och använda lösningen. Syftet är att optimera nytta, tid och ekonomi. Vexla arbetar så väl med befintliga lösningar som rena utvecklingsprojekt. Vexlas erbjudande passar mycket bra med Know IT:s satsningar på IT- strategi, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT har lång erfarenhet att arbeta användarorienterat och med samarbetet förstärker Know IT sitt erbjudande. - Det är mycket värdefullt för oss att samarbeta med Vexla, som är ett nytänkande och ledande företag inom användbarhet. Att användbarheten är en angelägen fråga visar vi genom att erbjuda en oberoende granskning av IT-lösningar. Vår expertkunskap och erfarenhet inom IT-strategi-, systemutvecklings- och applikationsförvaltningsområdena gör att vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT. - Know IT:s tekniska expertis och erfarenhet är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi kompletterar varandra bra och har redan idag gemensamma kunder. Med Know IT:s hjälp räknar vi med att öka vår marknad ytterligare, säger Anders Fransson, vd för Vexla. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning inom flera områden dvs. allt från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på ett tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar