Statskontoret väljer Knowit till kvalitetspartner

Det finländska Statskontoret har valt Knowit som leverantör för testning och kvalitetskontroll av sina ICT-tjänster. När Statskontoret ska se över och göra tjänster och processer mer digitala är testning och kvalitetsarbete en central och kritisk del av digitaliseringen. Knowits uppdrag löper från 2016 till 2019.

Ett av målen med den digitala utvecklingen för Statskontoret är att koncentrera all ersättningsverksamhet till ett system och Knowit har ansvar för att säkra kvaliteten i systemet. Därefter fokuseras samarbetet på att planera och styra kvaliteten och automatiseringen.

Knowit ska också producera testservice som till exempel testning av enskilda program och datasystem, sköta planering, ledning och rapportering i samband med tester av stora systemprojekt samt automatisering av tester.

- Statskontorets roll inom statsförvaltningen förutsätter en ytterst hög kvalitet av både våra system och våra tjänster. Vi tror att man kan garantera en tillräckligt hög kvalitet genom en systematisk styrning av programvaran och med rätt uppfattning om kvalitet samt genom att öka automatiseringsgraden då man säkerställer systemprojekt, berättar Tomi Poikola, IT-direktör vid Statskontoret.

- Vi har stor erfarenhet av samarbete med kunder inom finansbranschen, och detta kombinerat med vår höga kompetens inom kvalitet och automatisering gör att vi ser fram mot samarbetet med Statskontoret, säger Ville Särmälä, vd för Knowit i Finland.

Statskontoret har konkurrensutsatt testtjänsterna genom statliga samordnade upphandlingstjänster inom ramen för Hansels ramavtal för IT-tjänster 2015–2019 i kategorin Testning. Knowit är också leverantör till Statskontoret enligt Hansels ramavtal för applikationer, programvara, underhåll och utveckling av lösningar.

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av statsstyrningen i Finland. Statskontoret producerar och utvecklar interna tjänster för statsförvaltningen. Ett annat centralt verksamhetsområde för Statskontoret är att producera tjänster åt enskilda medborgare och företag. Bland dessa tjänster finns ersättningar för olyckor, krigsskador och skada p.g.a. brott samt informationstjänster åt medborgarna t.ex. Suomi.fi och Netra. Tilläggsuppgifter: http://www.valtiokonttori.fi

För mer information:
Emma Forsberg, tf informationschef Knowit AB, tel: +46 73 037 0575
Eller
Ville Särmälä, vd Knowit Finland Oy, tel: +358 400 601 846


Knowit AB (
publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar