Veolia transport valde Knowit

Veolia Transport har tecknat ett ramavtal med Knowit. Avtalet löper på två år, plus en option på ytterligare två år. Ramavtalet omfattar leverans av kvalificerade it-konsulttjänster inom uppdrags- och resurstjänster.

– Vi har stor erfarenhet av Veolias tjänsteområden och det är mycket glädjande att vi har fått förtroende att leverera inom samtliga områden, säger Anders Fridh, kundansvarig på Knowit.

Veolia Transport är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik med 4 200 anställda. I Sverige genomförs varje år omkring en miljard resor med Veolia Transport och deras dotterbolag People Travel Group, Flygbussarna, Flygbussarna Charter och Styrsöbolaget.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Anders Fridh vVD och nordisk partneransvarig, Knowit Consulting Stockholm AB, 0722 10 17 18

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar