Volkswagen väljer Knowit

Knowit har vunnit en upphandling om förvaltning och vidareutveckling av Volkswagen Group Sverige AB (VGS) webbplatser i EPiServer CMS. Avtalet löper under två år, med möjlighet till förlängning.

Webbplatserna som skall förvaltas är extranätet "Insider" för samtliga varumärken inom Volkswagen Group Sverige, extranät till Europcar, VGS intranät "Kanalen" och Porsches publika webbplats, porsche.se. Förvaltningen kommer att ledas från Knowit i Jönköping och inledningsvis kommer tre medarbetare på Knowit att vara engagerade i uppdraget. Ytterligare medarbetare kommer att involveras i samband med programuppdateringar och vidareutveckling.

Sedan tidigare har Knowit i Jönköping förvaltning av volkswagentransportbilar.se, skoda.se samt även skoda.no. Dessutom pågår flera uppdrag avseende APP-utveckling i både iOS och Android.

– Att vi fått detta förtroende från VGS med deras olika varumärken är mycket glädjande, säger Bengt Ybe, Marknadschef och affärsutvecklare på Knowit Jönköping.

VGS marknadsför produkter från Audi, Porsche, Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Seat samt Europcar.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

eller

Bengt Ybe, Marknadschef/Affärsutvecklare, Knowit Jönköping AB, 0708 124887.

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar