Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 350 miljoner kronor på tekniklaboratorier och avancerad utrustning för forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under årtionden varit en av de viktigaste finansiärerna av avancerad utrustning och teknik vid de svenska universiteten. I årets beslutsomgång har Stiftelsen avsatt totalt 352 miljoner kronor för forskningens infrastruktur.

För stöd till utrustning inom livsvetenskap och medicin har 220 miljoner kronor beviljats och till utrustning för teknik och fysik 112 miljoner kronor. Till stöd för infrastruktur inom konstnärlig forskning har totalt 20 miljoner kronor beviljats.

Under 2012 är Stiftelsens stöd företrädesvis fokuserat på livsvetenskap och nanoteknologi.

När det gäller livsvetenskap och medicin, anser Stiftelsen att Sverige måste hitta nya vägar för att klara den internationella konkurrenskraften, såväl inom grundläggande biomedicin som inom klinisk medicin.

– Med anledning av behovet av en kraftsamling inom svensk livsvetenskap har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beslutat att stödja uppbyggandet av Science for Life Laboratorium som en nationell resurs för livsvetenskaplig forskning, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen har beviljat 220 miljoner kronor till infrastruktur inom medicin och livsvetenskap och avser att utvärdera en ansökan om ett utökat stöd till Science for Life Laboratorium med ytterligare 50 miljoner kronor under 2013.

– Sverige har en mycket stark position inom nanovetenskap och Stiftelsens styrelse anser det viktigt att säkerställa denna disciplins fortsatta konkurrenskraft, förklarar Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen har beviljat 112 miljoner kronor till utrustning för teknik och fysik varav 88 miljoner kronor avser stöd till utrustning för nanovetenskap.

Stiftelsens styrelse har vid sitt sammanträde tagit beslut om stöd till infrastruktur inom:

Teknik och fysik:

  • Teleskop vid Onsala Rymdobservatorium; 29,7 miljoner kronor (Chalmers tekniska högskola)
  • Utrustning för nanoteknologi; 22 miljoner kronor (Chalmers tekniska högskola)
  • Utrustning för nanoteknologi; 30 miljoner kronor (Lunds universitet)
  • Utrustning för nanoteknologi och medicinsk teknik; 30 miljoner kronor (Kungl.Tekniska högskolan)

Livsvetenskap och medicin:

  • Utrustning för genomsekvensering; 57,8 miljoner kronor (Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan)
  • Stöd till bioinformatik; 58,5 miljoner kronor (Stockholms och Uppsala universitet)
  • Utrustning och drift för NMR spektroskopi; 40,5 miljoner kronor (Göteborgs och Umeå universitet)
  • Utrustning och drift för metabolitanalyser; 38,7 miljoner kronor (Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola)
  • Utrustning för hjärnavbildning; 24 miljoner kronor (Karolinska Institutet)

Konstnärlig forskning

  • Utrustning för konstnärlig forskning; 20 miljoner kronor (Kungliga Musikhögskolan)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Kontakt:

Göran Sandberg, verkställande ledamot, 08-54501780
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, 08-54501780

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar