Pressmeddelande

Med anledning av Ainax notering på Stockholmsbörsens O-lista meddelar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) att innehavet i Ainax per den 30 novem¬ber uppgick till 5 742 440 aktier, motsvarande 21,0 procent av rösterna och kapitalet. Fram till slutet av augusti förvärvades 4 350 000 aktier. Efter offentlig¬gör¬andet av Scanias erbjudande till aktieägarna i Ainax den 1 november, har KAW förvärvat ytterligare 1 392 440 aktier. Köpen gjordes mellan den 2 november och den 9 november. Stockholm den 1 december 2004 För eventuell ytterligare information: Pia Rudengren, vice verkställande direktör, W Capital Management AB, telefon 08-545 077 30

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar