Pressmeddelande

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har den 31 januari 2013 förvärvat 6 600 000 A-aktier i Investor AB, vilket innebär att KAW:s sammanlagda innehav i Investor AB därmed uppgår till
150 096 000 A-aktier och 2 100 B-aktier, motsvarande 19,57 procent av kapital och 42,02 procent av röster.

Efter förvärvet uppgår det sammanlagda innehavet hos KAW, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond till 178 646 000 A-aktier
och 2 100 B-aktier, vilket motsvarar 23,29 procent av kapital och 50,01 procent av röster.

Information om denna förändring har enligt reglerna om flaggning lämnats till Investor AB och Finansinspektionen för offentliggörande.

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, VD FAM
Telefon: 08-545 077 35
Email: lw@fam.se


 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen har de senaste fem åren delat ut mer än 5 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare.
www.wallenberg.com/kaw/

Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) förvaltar, genom ägande och rådgivning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfonds tillgångar.
www.fam.se

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar