Richard Nilsson rekryterad till FAM – Foundation Asset Management

Richard Nilsson har rekryterats som ny analytiker till FAM (Foundation Asset Management) med tillträde i maj 2008.

Richard kommer närmast från SEB Enskilda där han arbetat som skogsanalytiker sedan år 2000. Han har en gedigen erfarenhet som analytiker och har varit rankad som Sveriges och Finlands bästa skogsanalytiker under de senaste åren.
”Vi är mycket nöjda med att Richard Nilsson snart blir en i vårt team. Det kommer att ytterligare stärka våra möjligheter till en effektiv förvaltning av Wallenbergstiftelsernas tillgångar”, säger Lars Wedenborn, VD för FAM.
”Jag är mycket positiv och ser med stor entusiasm fram emot att arbeta med utvecklingen av FAM:s tillgångar”, säger Richard.

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar