Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning. 


– Sedan programmet startade 2012 har 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Det är mycket glädjande för Stiftelsen att kunna ge lovande forskartalanger en möjlighet att fritt utveckla sina idéer under fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg.

Programmet har inrättats i samarbete med de vetenskapliga akademierna och de svenska universiteten.

– Wallenberg Academy Fellows är en storslagen satsning som ger många av Sveriges mest lovande yngre forskare chansen att bygga upp starka forskningslinjer. Det här programmet är bland det viktigaste som görs i svensk forskning och utveckling idag, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

2016 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes).

Naturvetenskap

Dr Oscar Agertz, University of Surrey, England (Stockholms universitet)

Dr Yaowen Wu, Max Planck Institute, Dortmund, Tyskland (Umeå universitet)

Docent Karin Schönning, Uppsala universitet

Dr Georgios Dimitroglou Rizell, University of Cambridge, England (Uppsala universitet)

Dr Abraham Mendoza, Stockholms universitet

Dr Charles Melnyk, University of Cambridge, England (Sveriges lantbruksuniversitet)

Dr Sarah Greenwood, Stockholms universitet

Dr John Fitzpatrick, Stockholms universitet

Dr Björn Burmann, University of Basel, Schweiz (Göteborgs universitet)

Dr Agnese Bissi, Harvard University, USA (Uppsala universitet)

Samhällsvetenskap

Docent Jonas Olofsson, Stockholms universitet

Dr Erik Mohlin, Lunds universitet

Dr Jutta Bolt, University of Groningen, Nederländerna (Lunds universitet)

Dr Giulia Andrighetto, European University Institute, Italien och the Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council (Mälardalens högskola)

Teknik

Docent Maria Tenje, Uppsala universitet

Docent Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola

Docent Emma Lundberg, KTH

Docent Christoph Langhammer, Chalmers tekniska högskola

Dr Shervin Bagheri, KTH

Docent Daniel Aili, Linköpings universitet

Medicin

Dr Laura Baranello, National Institutes of Health, Bethesda, USA (Karolinska Institutet)
Dr Niklas Björkström, Karolinska Institutet

Dr Vicente Pelechano García, Karolinska Institutet

Dr Sidinh Luc, Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA (Karolinska Institutet)

Dr Sasan Zandi, University of Toronto, Kanada (Linköpings universitet)

Dr Fredrik Lanner, Karolinska Institutet

Dr Claudia Kutter, University of Cambridge, England (Karolinska Institutet)

Dr Olaf Bergmann, Karolinska Institutet

Humaniora

Dr Antti Kauppinens, Tammerfors universitet, Finland (Göteborgs universitet)

Pressbilder samt korta beskrivningar om den forskning respektive Wallenberg Academy Fellow ska bedriva finns på:

www.wallenbergacademyfellows.se

www.wallenberg.com/kaw

Fem års finansiering kan bli tio år
Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,2 miljarder kronor inom programmet.

Bakgrund

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 08-673 95 00

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 070-673 96 50
E-post: jessica.balksjo@kva.se

Taggar:

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera