Wallenberg Scholars utsedda

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har vid sitt styrelsesammanträde utsett följande forskare inom programmet Wallenberg Scholars. - Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi, Uppsala universitet. - Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet. - Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, Karolinska institutet. - Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering, Kungl. Tekniska högskolan. - Anne L´Huillier, professor i atomfysik, Lunds universitet. - Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap, Umeå universitet. - Thomas Nyström, professor i mikrobiologi, Göteborgs universitet. - Owe Orwar, professor i biofysikalisk kemi, Chalmers tekniska högskola. - Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. - Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet. Wallenberg Scholars är ett nytt program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten har inbjudits att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential, förväntas bidra till att förstärka den aktuella profilen för sitt universitet. Varje utsedd forskare får ett femårigt fritt disponerbart stöd till sin forskningsverksamhet om 3 miljoner kronor per år. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en högre ambitionsnivå, med mindre belastning att söka externa forskningsmedel, för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning och en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. Stiftelsen förutsätter att universiteten med egna medel fortsätter att ekonomiskt stödja de aktuella personerna på minst nuvarande nivå.

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar