Dela

Citat

•◦Situationen är akut! Många djurägare tvingas till nödslakt av sina djur och vi som en stor regional aktör måste ta vårt ansvar att göra det vi kan för att hjälpa utsatta lantbrukare i Östergötland
Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland
För många invånare i Östergötland innebär resandet att man använder flera olika trafiksätt för att fullgöra sin resa. Vårt fokus är att få hela resan att kännas som en sammanhållen resa och på så sätt göra det mer attraktivt att resa kollektivt.
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Gymnasieungdomar är framtidens resenärer. Vi behöver utveckla samarbete med kommunerna för att skapa goda resmöjligheter för dem. Har man vant sig vid att resa kollektivt som ung ökar förutsättningarna för att man fortsätter resa kollektivt även när man blir äldre
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
•Sommarlovsbiljetten är tänkt att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter. Den bidrar positivt till att vi tidigt etablerar goda vanor hos våra ungdomar att resa hållbart
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd
•När regeringen nu har infört det här stödet till sommarlovsbiljett tycker vi i koalition för Östergötland att det är viktigt att alla ungdomar ska få samma möjligheter oavsett var man bor i länet. Alla ungdomar bor inte där det finns linjelagd kollektivtrafik men vi har Närtrafiken som de kan åka med. Det är inte mer än rätt att dessa ungdomar också ska få resa avgiftsfritt i sommar,
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd
Hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är slutmålet i den bredbandsstrategi som vi nu har antagit. För Region Östergötland är det viktigt att ange riktningen och ta ansvar för det regionala bredbandsarbetet och att samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla. Ett väl utbyggt bredband är en del av och en förutsättning för de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet, som vi redan har påbörjat och som är så viktigt för framtiden,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Det som allmänt kan sägas om innehållet i Länstransportplanen är det är en bra balans mellan åtgärder för att förbättra cykel- och gångtrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken samt att hela länet med dessa åtgärder får möjlighet att utvecklas. Där tonvikten ändå ligger på mer cykel- och gångbanor och satsningar på kollektivtrafik
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Utgångspunkten för arbetet med LTP:n har varit att de projekt som är påbörjade ska tilldelas pengar tidigt under planperioden så att de också kan avslutas så snart som möjligt. Samtidigt har vi varit noga med att inte låsa upp för mycket medel i slutet av planperioden utan låter det finnas en viss flexibilitet för kommande uppdateringar av planen,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Individen måste komma i första hand
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd
◦Det finns ett antal frågeställningar som är viktiga för skärgårdens orter. Skärgårdstinget är ett viktigt forum där dessa frågor kan diskuteras. När vi tar oss an skärgårdens utmaningar tillsammans blir vi en stark kraft som kan bidra till att förbättra för skärgårdens boende och företagare
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Skärgårdsrådet
Den största sjukvårdssatsningen i modern tid är något som passar väl in
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Vi ska vara ett föredöme gällande bemötande av människor med funktionsnedsättningar.
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
Vi vill att Östergötland ska vara attraktivt för såväl invånare, företag och andra aktörer. Vårt mål är att Östergötland ska växa och utvecklas.
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
I Östergötland är jord- och skogsbruket en viktig näringsgren. Att delta i detta Europeiska nätverk med möjlighet att utbyta kunskap och forskning med andra Regioner stärker jord- och skogsbruket i Östergötland
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Tillsammans vill vi skapa goda möjligheter för skärgården att utvecklas
säger Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Min ambition är att DigidelCenter i Motala ska kunna stå som modell för hur man jobbar med digital delaktighet i hela Sverige
Margareta Fransson (MP), regionråd
Det räcker inte att besluta om att vården ska vara jämlik, vi måste även se över hur rutiner och bemötande spelar in i vårdkontakterna.
Kaisa Karro (S), regionråd.
Digitala lösningar är en viktig del i hur vården kan göras mer effektiv och jämlik
Margareta Fransson(MP), regionråd.
Alla ska ha en trygg förlossning, oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver utveckla förlossningsvården och de här pengarna är ett stort stöd för att vi ska minska hälsorisker och göra vården mer tillgänglig för alla kvinnor i länet
Christoffer Bernsköld (S), regionråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp