Fokus på gymnasieungdomars resande i Koalition för Östergötlands tre års budget.

I Koalition för Östergötlands förslag till Strategisk Tre Årsbudget kommer Trafik- och samhällsplaneringsnämnden prioritera satsningar för att öka det hållbara resandet, för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och stärka samarbetet med kommunerna för gymnasieungdomars resande.

Region Östergötland ska göra det lättare för medborgarna att kombinera olika färdsätt. Man kanske börjar resan med bil eller cykel till en omstigningshållplats där man tar buss eller tåg och avslutar med att gå eller cykla sista biten. De kombinerade färdsätten ska upplevas som en sammanhållen resa.

- För många invånare i Östergötland innebär resandet att man använder flera olika trafiksätt för att fullgöra sin resa. Vårt fokus är att få hela resan att kännas som en sammanhållen resa och på så sätt göra det mer attraktivt att resa kollektivt, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ett annat område som prioriteras i Koalition Östergötlands förslag till Strategisk Tre Årsbudget när det gäller trafik- och samhällsplaneringsnämnden är Region Östergötlands samverkan med kommunerna när det gäller gymnasieungdomars resande.

- Gymnasieungdomar är framtidens resenärer. Vi behöver utveckla samarbete med kommunerna för att skapa goda resmöjligheter för dem. Har man vant sig vid att resa kollektivt som ung ökar förutsättningarna för att man fortsätter resa kollektivt även när man blir äldre, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

För många invånare i Östergötland innebär resandet att man använder flera olika trafiksätt för att fullgöra sin resa. Vårt fokus är att få hela resan att kännas som en sammanhållen resa och på så sätt göra det mer attraktivt att resa kollektivt.
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Gymnasieungdomar är framtidens resenärer. Vi behöver utveckla samarbete med kommunerna för att skapa goda resmöjligheter för dem. Har man vant sig vid att resa kollektivt som ung ökar förutsättningarna för att man fortsätter resa kollektivt även när man blir äldre
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden