Margareta Fransson deltar på Fysioterapins dag

Margareta Fransson (MP), regionråd, deltar på Fysioterapin dag den 8 september som har parollen ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”. Dagen som äger rum i Missionskyrkan i Linköping arrangeras av Fysioterapeuterna i samverkan med medarbetare från Region Östergötland, AVONOVA och Linköpings universitet. Förmiddagens program är även öppet för allmänheten. Margareta deltar i en paneldiskussion 15.30 – 16.15 som handlar om att hitta strategier för att främja goda levnadsvanor och rörelse för alla.

En glädjande förändring håller på att ske i samhället idag. Fler och fler kontaktar vården i ett tidigt skede och ber om råd och stöd för att inte bli sjuka. Detta måste vi ta på största allvar och utveckla strukturer inom vården som kan fånga upp detta behov, säger Margareta Fransson(MP), regionråd.

Många satsningar som är bra för miljön är också bra för hälsan. Inom regionen har vi bland annat jobbat fram en regional cykelstrategi och ökat turtätheten på bussarna inne i våra städer, säger Margareta Fransson(MP), regionråd.

 

För mer information, kontakta: Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia