Miljömedicin och mobilitet lyfts i regionbudgeten

PRESSMEDDELANDE

Koalition för Östergötland lyfter i årets treårsbudget en rad olika viktiga områden som utvecklar vård, miljö och goda livsvillkor för östgötarna. Hälso- och sjukvården behöver ta ansvar för att öka kunskaper om hur faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön påverkar människor bidrar till bättre hälsa och minskad sjuklighet

- Vi utsätts dagligen för främmande ämnen som vi tar upp via huden, luftvägarna och via livsmedel. Kroppens naturliga försvar kan ta hand om det mesta, men inte allt. En preventiv satsning skulle medföra att en mindre andel människor med miljöorsakade besvär söker hälso- och sjukvården för behandlingsåtgärder., säger Margareta Fransson (MP), regionråd

Grunden för Region Östergötlands hållbarhetsarbete är Agenda 2030. För att bidra till en mer miljömässigt hållbar framtid och ett hållbart Östergötland ska Region Östergötland minska den egna organisationens klimat- och miljöpåverkan. Region Östergötland är länets största arbetsgivare med en stor bredd såväl geografiskt som i uppdrag och därför är det viktigt att verksamheterna bidrar till en hållbar utveckling.

- I årets budget lyfter vi särskilt det hållbara resandet i den egna organisationen. Tanken är att under 2019 utveckla effektiva mobilitetslösningar, exempelvis i form av en Cykel- och bilpool, som leder till ett bättre och miljövänligare resande säger Margareta Fransson (MP), regionråd

För mer information:
Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Prenumerera

Media

Media