Nu förbättras stödet till personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning

PRESSMEDDELANDE

Region Östergötland och länets kommuner är överens om hur vård, stöd och behandling för personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning ska hanteras när insatser krävs från båda huvudmännen. 

- Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig för att människor inte ska hamna mellan stolarna. Individen måste komma i första hand, säger Torbjörn Holmqvist (S), regionråd och ordförande Samråd vård och omsorg.

Överenskommelsen undertecknas av regionen och samtliga kommuner i Östergötland och ersätter tidigare överenskommelser.

- Vi har haft en bra dialog och överenskommelsen kommer underlätta för de som berörs, vilket är huvudfrågan, säger Anna Johansson (S), vice ordförande i Samråd vård och omsorg. 

Målet är att kommuner och regionen tillsammans ska erbjuda ett utbud av hälso- och sjukvård och socialt stöd i form av förebyggande insatser och behandlingsinsatser. Det kan röra sig om råd och stöd, anhörigstöd, rehabilitering, boendestöd, omvårdnad, daglig verksamhet, skola och sysselsättning. Det är viktigt att insatserna utgår från de enskildas behov och bygger på den senaste kunskapen. Den enskildes delaktighet och självbestämmande i vården/insatserna är också väsentlig för ett gott resultat.

I överenskommelsen är det flera olika områden som lyfts upp för att skapa en helhet i hanteringen av insatserna mellan region och kommuner. 

  • Våld i nära relationer
  • Ett stärkt barnperspektiv
  • Spelberoende
  • Självmordsförebyggande åtgärder
  • Brukarinflytande 
  • Placerade på behandlingshem 
  • Samsjuklighet 

 

För mer information:

Torbjörn Holmqvist (S), regionråd och ordförande i Samråd vård och omsorg, 070-652 24 24

Anna Johansson (S), vice ordförande i Samråd vård och omsorg, 070-232 86 82

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Individen måste komma i första hand
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd