Regionen välkomnar satsningarna på klimatet

Regeringen aviserade idag historiska satsningar på miljö- och klimat. Redan 2018 vill regeringen satsa ytterligare 5 miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet. Region Östergötland har som målsättning att vara klimatneutralt 2020. Klimatomställningen kräver stora och snabba insatser och mer resurser välkomnas därför.

Det är mycket glädjande att regeringen lanserar denna historiska satsning på miljö- och klimat, säger Margareta Fransson(MP), regionråd. Det betyder mycket för Östergötlands omställningsarbete, inklusive hushåll och företag, och innebär konkreta satsningar på exempelvis solceller, laddstolpar för elbilar och elcyklar.

Det gröna samhällsbygget innebär också att nya jobb kan skapas och kan därmed bidra till livskvalitet och framtidstro, säger Margareta Fransson(MP), regionråd.

Ytterst handlar det om att ta ansvar för en framtid där vår generation kan lämna över ett samhälle där de miljöhot som nu finns har förminskats eller försvunnit, säger Margareta Fransson(MP), regionråd

 

För mer information, kontakta: Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia