Regionens bilar ska bli fossilfria

På regionstyrelsens sammanträde imorgon antas en drivmedelsstrategi för Region Östergötland som innebär en omställning till en i stort sett fossilfri fordonsflotta. Antalet tjänstefordon i regionen uppgår till ca 300 stycken och 84 % drivs av fossil diesel. Strategin som antas ska vara styrande för kommande upphandlingar och lyder i korthet:

 

  • I första hand ska fordon som drivs med biogas användas, under förutsättning att tillgång till biogas finns inom 4-5 km från fordonets parkeringsplats.
  • I andra hand ska eldrivna fordon användas, där körsträckorna täcks inom ramen för elfordons möjligheter och räckvidd
  • I tredje hand ska fordon drivas av fossilfri diesel(HVO), Etanol E85 eller annat förnybart drivmedel, om tillgången till sådant drivmedel finns på fordonets placeringsort

Bakgrunden till drivmedelsstrategin är vår höga ambition att bli klimatneutrala till 2020. Då är det alldeles nödvändigt att fasa ut fossila drivmedel ur vår egen tjänstefordonsflotta, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

 

Det finns även viktiga miljöhälsoaspekter i det här ärendet. Dieselbilar ger upphov till skadliga partiklar som i sin tur leder till hälsoproblem i tätorterna i form av exempelvis astma, KOL och hjärt- och kärlsjukdom, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

För mer information, kontakta: Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Prenumerera

Media

Media