Ungdomarnas sommarlovsbiljett gäller även i Närtrafiken

Regeringen har beslutat att ge ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år, i tre år, för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Stödet fördelas till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som ansöker om att få ta del av det. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar per län.

Den så kallade sommarlovsbiljetten erbjuds ungdomar som lämnar årskurs 6, 7, 8 och 9 samt år 1 och 2 i gymnasieskolan. Erbjudandet gäller för elever som är inskrivna i såväl kommunala som privata skolor och särskolor.

  • Sommarlovsbiljetten är tänkt att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter. Den bidrar positivt till att vi tidigt etablerar goda vanor hos våra ungdomar att resa hållbart, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd.

Koalition för Östergötland kommer att lägga fram ett förslag på Trafik- och samhällsplaneringsnämndens möte i maj, att alla ungdomar med sommarlovskort ska få åka avgiftsfritt inte bara i den linjelagda kollektivtrafiken utan även i Närtrafiken, under sommaren.

  • När regeringen nu har infört det här stödet till sommarlovsbiljett tycker vi i koalition för Östergötland att det är viktigt att alla ungdomar ska få samma möjligheter oavsett var man bor i länet. Alla ungdomar bor inte där det finns linjelagd kollektivtrafik men vi har Närtrafiken som de kan åka med. Det är inte mer än rätt att dessa ungdomar också ska få resa avgiftsfritt i sommar, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd

I Östergötland finns det drygt 30 000 ungdomar som tillhör den målgrupp som får en sommarlovsbiljett. Sommarlovsbiljetten kommer att gälla för resor i den allmänna linjelagda kollektivtrafiken samt i den så kallade närtrafiken, i hela länet mellan 13 juni – 21 augusti.

Distributionen av sommarlovsbiljetten kommer att ske med hjälp av ett direktutskick till elevernas hemadresser.

Förordningen som innehåller detaljerna förknippade med stödet från staten till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna förväntas beslutas under våren. Detta gör att Östgötatrafiken i sin tur inte har alla detaljer för sommarlovsbiljetten på plats.

Göran Gunnarsson (C)                                                       Tel: 072-206 66 88

Regionråd

Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

•Sommarlovsbiljetten är tänkt att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter. Den bidrar positivt till att vi tidigt etablerar goda vanor hos våra ungdomar att resa hållbart
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd
•När regeringen nu har infört det här stödet till sommarlovsbiljett tycker vi i koalition för Östergötland att det är viktigt att alla ungdomar ska få samma möjligheter oavsett var man bor i länet. Alla ungdomar bor inte där det finns linjelagd kollektivtrafik men vi har Närtrafiken som de kan åka med. Det är inte mer än rätt att dessa ungdomar också ska få resa avgiftsfritt i sommar,
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd