Arne Karlsson ny ordförande i Bolagsstyrningskollegiet

Arne Karlsson, styrelseordförande i Ratos, kommer den 1 januari 2014 att efterträda Hans Dalborg som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han inträder i vår som vice ordförande i Kollegiet under återstoden av 2013.

– Arne Karlsson har en bred erfarenhet som VD i ett börsnoterat bolag och styrelsearbete i flera bolag. Han åtnjuter stor respekt i svenskt näringsliv och det svenska samhället. Arne Karlsson har den kompetens och de egenskaper som krävs för att leda det viktiga arbetet i Kollegiet för svensk bolagsstyrning, säger Magnus Hall, ordförande i Föreningen För God Sed på Värdepappersmarknaden, som är huvudman för Kollegiet och utser dess ledamöter.

– Hans Dalborg har som ordförande i Kollegiet sedan dess bildande gjort en mycket värdefull insats för att stärka svensk bolagsstyrning. Vi är tacksamma för att han kvarstår som ordförande under återstoden av detta år på förlängd övertid, säger Magnus Hall.

– Sverige har en utmärkt bolagsstyrningskod med utrymme för ”följ eller förklara” som innebär en ambitiös självreglering inom börsbolagen. Detta är viktigt för att säkra förtroendet för hur bolagen styrs, minska behovet av detaljerad lagstiftning och i synnerhet för att motverka detaljerade EU-regler inom bolagsstyrning som ska passa alla men just därför knappast passar någon. Jag är hedrad över förtroendet att tillsammans med Kollegiets erfarna ledamöter vidareutveckla den svenska självregleringen inom bolagsstyrningen, säger Arne Karlsson.

– God bolagsstyrning har kommit att bli allt viktigare och att vara ordförande i Kollegiet som utfärdar den svenska bolagsstyrningskoden har varit ytterst stimulerande. Jag är glad att få Arne Karlsson som efterträdare med all den kompetens och erfarenhet han besitter, säger avgående ordföranden Hans Dalborg.

Kollegiets ledamöter Carl Bennet, Carola Lemne, Per Lekvall och Lars Pettersson har samtidigt omvalts för två år. Övriga ledamöter i Kollegiet som förra året valdes på två år är Staffan Bohman, Peter Clemedtson, Eva Halvarsson, Annika Lundius, Tomas Nicolin, Caroline af Ugglas och verkställande ledamoten Björn Kristiansson. Adjungerad till Kollegiet är Magnus Billing.

Arne Karlsson, född 1958, var 1999-2012 verkställande direktör för Ratos som är noterat på Stockholmsbörsen, och är från 2012 Ratos styrelseordförande. Han är styrelseordförande i Bonnier Holding, Einar Mattsson och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), styrelseledamot i AP Møller-Maersk, Bonnier, Ecolean, Fortnox och World’s Children’s Prize Foundation samt ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Tidigare har Arne Karlsson varit VD i Atle Mergers & Acquisitions 1996–98, chefsanalytiker i Atle 1993–98, VD i Hartwig Invest 1988–93 och arbetat inom Aktiv Placering 1982–88.

Ytterligare information eller kommentarer:
Magnus Hall, tfn: 08 - 666 21 05
Arne Karlsson, tfn: 08 - 700 17 00
Hans Dalborg, tfn: 08 - 614 78 01

www.bolagsstyrning.se/ 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar