Förlängd remisstid för Koden

Bolagsstyrningskollegiet förlänger tiden för synpunkter på eventuella förändringar i bolagsstyrningskoden till den 15 december 2013.

Efter rundabordssamtal med ett 40-tal användare har Kollegiet inhämtat synpunkter avseende tillämpningen av Koden. Kollegiet har också uppmanat dem som vill lämna synpunkter på Koden att lämna in dessa senast den 15 november.

Kollegiet har nu fått flera önskemål om förlängd tid för att lämna synpunkter och utsträcker därför tiden med en månad till den 15 december 2013.

Slutsatserna av Kollegiets överväganden med anledning av rundabordssamtalen och inlämnade synpunkter kommer att redovisas vid ett högnivåsymposium. Detta var avsett att hållas i början av december men flyttas nu fram till den 10 februari 2014.

Frågor och synpunkter på koden ställs till:

Björn Kristiansson, verkställande ledamot

Tel: +46 760 00 00 78

bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se

Ytterligare information och kommentarer

Björn Kristiansson, verkställande ledamot, telefon +46 760 00 00 78

Prenumerera

Dokument & länkar