Kolmårdens forskning nominerad till EU-pris i Bryssel

Det framgångsrika forskningsprojektet SAMBAH, som drivits och delfinansierats av Kolmården, har nominerats till ”The Life Award – Best of the best projects” av EU. Projektet pågick från 2010 till 2016 och syftade till att räkna tumlaren – delfinernas närmsta släkting i svenska farvatten - och ta reda på deras utbredning i Östersjön. Kolmården har bidragit med nära 5 miljoner kronor till projektet. Ett av de viktigaste resultaten från SAMBAH är att man hittade Östersjötumlarnas kalvningsområde i centrala Östersjön. Detta har redan lett till att EU instiftat ett av Europas största naturskyddsområden för de hotade Östersjötumlarna.

Till höger tumlare, till vänster Mats Amundin i Kolmårdens delfinarium. 

 

Projektet SAMBAH, som koordinerades av Kolmårdens forskningschef Mats Amundin, var ett stort internationellt projekt, där alla EU-länder runt Östersjön medverkade. Det avslutades 2016 och har nu nominerats till att bli Europeiska Unionens bästa LIFE-projekt. Vinnaren av ”The Life Award – Best of the best projects” meddelas vid Life Award Ceremony i Bryssel den 23 maj.

Innan SAMBAH hade man en mycket vag uppfattning om antalet tumlare i Östersjön. Under de inventeringar som genomfördes på 1990-talet och tidigt 2000-tal såg man bara några fåtal individer. Klart var att de var väldig få och därför klassade den Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, Östersjötumlaren som akut hotad. Men för att kunna sätta in effektiva skyddsåtgärder behövdes bättre kunskap om antalet och även om utbredningen.

På Kolmården, som forskat om delfiner och tumlare sedan 1970-talet, bl.a. på delfinerna i delfinariet, fanns både kompetens och en vilja att sparka igång och driva ett projekt för att ta reda på detta. Eftersom tumlarna är notoriskt svåra att upptäcka när de kommer upp till ytan för att andas, och de är så få och utspridda i Östersjön, är det i princip omöjligt att räkna dem med traditionella metoder från flyg eller fartyg. Därför bestämde man sig för att använda en ny metod, som gick ut på att man lyssnade efter tumlarnas ekolodsljud.

Man placerade ut över 300 klickdetektorer över hela Östersjön och höll igång dem i två hela år. Det var första gången man använde en sådan metod för att ta fram storleken och utbredningen av en tumlarpopulation. Med hjälp av dessa inspelningar kunde man räkna fram att det idag bara finns cirka 500 Östersjötumlare kvar och att i stort sett alla samlas på ett område på och omkring Midsjöbankarna och Hoburgsbanken på sommaren för att föda sina kalvar och para sig. Området, som till ytan är över 1 miljon ha, och därmed större än hela Östergötland, är en del av EU-nätverket Natura 2000.

- Tillsammans med våra samarbetspartners i Sverige och de andra EU-länderna runt Östersjön har Kolmården genomfört det mest omfattande valforskningsprojektet av sitt slag i världen. Vi är otroligt stolta över nomineringen. Vi är också mycket stolta och glad över att EU, som svar på snabbt initiativ från länsstyrelserna i Gotland och Kalmar län samt regeringen, redan instiftat ett gigantiskt skyddsområde för tumlarna i Östersjön, baserat på resultatet av vår forskning, säger Mats Amundin, forskare på Kolmården och projektledare för SAMBAH. 

 

Fakta: Projekt SAMBAH har drivits och delfinansierats av Kolmården med EU LIFE+ som huvudfinansiär. Största svenska medfinansiär var Havs och Vattenmyndigheten och tillsammans med motsvarande myndigheter och andra organisationer i EU-länderna runt Östersjön har man lyckats räkna de kvarvarande tumlarna i Östersjön och peka ut deras kalvningsområde. Detta möjliggör för myndigheterna att sätta in riktade skyddsåtgärder för tumlarna under denna deras mest känsliga period och på så sätt förhoppningsvis rädda denna utrotningshotade population. Tumlarna är svåra att hitta eftersom de är små och bara visar mycket litet av ryggen och den lilla trekantiga ryggfenan när de kommer upp till ytan för att andas. Däremot hörs de bra under vattenytan eftersom de hela tiden sänder ut ultraljud till ekolokalisering. Detta har man utnyttjat i SAMBAH genom att placera ut ljudupptagningsutrustning som loggat dessa ekolodsljud.

 

För mer information kontakta: 

Mats Amundin, forskare och senior zoologisk rådgivare, 010-708 7547

mats.amundin@kolmarden.com

Rickard Sjödén, Pressansvarig 010-708 75 36

rickard.sjoden@kolmarden.com

 

Bilder: 

www.kolmarden.com/mediabank

 

Om oss

Destination Kolmården består av Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolmårdens Djurpark öppnades 1965 och är idag Nordens största djurpark. Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Bråvikens strand som riktar sig till både privatpersoner och företag. Hotellet har 213 rum, flera restauranger, nyrenoverad bad-, spa- & relaxavdelning, konferensavdelning, nattklubb samt en stor barnavdelning med lekrum. Destination Kolmården är en del av Parks & Resorts Scandinavia, som är en av Nordens ledande aktörer inom upplevelseindustrin.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media