Byggreglerna i fokus på cafédialog i Gävle

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att höra hur byggreglerna fungerar i praktiken. Den här veckan besökte de Gävle.

Gävle kommun anordnade en cafédialog med bland annat arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande när Kommittén för modernare byggregler kom på besök.

Gävle växer med 1 000 invånare per år och har behov av att såväl bygga nya bostäder som att renovera en del befintliga byggnader. Långsiktig hållbarhet, för- och nackdelar med funktionskrav och huruvida Boverkets byggregler (BBR) behöver bli mer enhetlig var några av de frågor som lyftes under samtalen.

- En problematik som tydliggjordes under besöket i Gävle var otydligheten mellan ombyggnadsregler och nybyggnadsregler. Även behovet av att kunna hantera föråldrade detaljplaner på ett smidigt och inte så resurskrävande sätt framfördes. Det var intressant att få ta del av konkreta exempel där svårigheter uppstår med dagens byggregler, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén.

Hittills har kommittén besökt Göteborg och Gävle. Nästa ort på tur är Karlstad den 6 mars. Därefter fortsätter turnén till Karlstad, Jönköping, Knivsta, Uppsala, Gällivare, Kiruna och Malmö.

Anna-Maria Engqvist
Kommunikatör
076-777 98 08
anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se
www.modernarebyggregler.se
Regeringskansliet, N 2017:05, kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A, plan 8

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Kommitténs uppdrag är att se över och modernisera delar av plan-och bygglagen, delar av plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Utredare för kommittén är Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer om uppdraget på www.modernarebyggregler.se

Taggar:

Om oss

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Under perioden ska tre delbetänkande lämnas samt löpande förslag till Boverket. Utredare är Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. www.modernarebyggregler.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det var intressant att få ta del av konkreta exempel där svårigheter uppstår med dagens byggregler.
Kurt Eliasson, utredare