Kommittén för modernare byggregler åker på Sverigeturné

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att se hur byggreglerna fungerar i praktiken. Göteborg var målet för kommitténs första besök. Nästa stopp är Gävle.

I Göteborg besökte kommittén bostads- och forskningsprojekten HSB:s Living Lab och Riksbyggens bostadsrättsförening Viva. Här testas nya tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan i boendet. Det experimenteras också med hur mycket egen yta vi behöver i våra bostäder och vilka funktioner som kan delas med andra.

-   Göteborg är intressant eftersom det är en stad som ligger långt fram när det gäller innovationer och forskning kring boendet, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Kommittén träffade även representanter från byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret, intressenter från branschen och forskare från Chalmers. Att dagens byggregler är svårtolkade och ibland motstridiga framfördes av flera. Det gör att reglerna riskerar att tolkas olika. Kraven på tillgänglighet och ljusinsläpp är två heta frågor, där det finns olika åsikter om hur omfattande reglerna bör vara. 

-  I nuläget hämtar vi in information och lyssnar till olika synpunkter. Vi jämför även med andra länder, tar del av forskning och gör egna undersökningar. Därefter ska vi se över hur regelverket kan moderniseras, säger Kurt Eliasson. 

På måndag, den 12 februari, fortsätter turnén då kommittén besöker Gävle. Därefter blir det Karlstad, Jönköping, Umeå, Malmö, Uppsala, Kiruna och Knivsta. Ytterligare städer kan bli aktuella. Kommittén har valt att besöka städer av olika storlekar och med olika förutsättningar för att få en bred bild av hur byggregler och kontrollsystem fungerar. 

 

Fakta Kommittén för modernare byggregler:
Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till mitten av december 2019. Kommittén leds av Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektchef för utvecklingsområdet Rosendal i Uppsala. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera byggregelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Kommittén ska lämna tre betänkanden. Det första fokuserade på standardisering inom byggområdet och lämnades över till regeringen i december 2017. Det andra behandlar behov av reglering för att minska miljöpåverkan under byggprocessen och lämnas 2018. Slutbetänkandet kommer att utgöra en grundlig och systematisk översyn av det svenska byggregelverket och lämnas till regeringen 2019. Mer om Kommittén för modernare byggregler finns på www.modernarebyggregler.se.

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Kommitténs uppdrag är att se över och modernisera delar av plan-och bygglagen, delar av plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Utredare för kommittén är Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer om uppdraget på www.modernarebyggregler.se

Taggar:

Om oss

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Under perioden ska tre delbetänkande lämnas samt löpande förslag till Boverket. Utredare är Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. www.modernarebyggregler.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kommittén för modernare byggregler gör nu en Sverigeturné för att se hur byggreglerna fungerar i praktiken. Göteborg var målet för kommitténs första besök. Nästa stopp är Gävle.
Twittra det här

Citat

-  I nuläget hämtar vi in information och lyssnar till olika synpunkter. Vi jämför även med andra länder, tar del av forskning och gör egna undersökningar. Därefter ska vi se över hur regelverket kan moderniseras.
Kurt Eliasson