Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.

– Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området, säger Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i kommittén.

Kommittén presenterar två förslag: 

1. Innehållsförteckningar för byggprodukter

Ett hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter är brist på information om innehållet. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Innehållsförteckningar för byggprodukter underlättar kravställande och möjliggör medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader.

- Informa­tionen från innehållsförteckningar tillsammans med information från den loggbok som Boverket nyligen har föreslagit, visar vilka byggprodukter som finns i ett byggnadsverk och vad de innehåller. Det underlättar inventering av produkter och material i samband med renovering, sanering eller rivning, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén för modernare byggregler.

2. Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige

Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, då det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning. Kommittén föreslår därför att regeringen ska uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att från och med 2019 och under tio år framåt:

  • Samla grupper av beställare för att möjliggöra resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas.
  • Lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader.
  • Sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete och utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare.

- Det pågår många lovvärda initiativ inom byggsektorn, men det krävs ytterligare drivkrafter, kunskap och sam­verkan för att uppnå resurseffektiva byggmaterialval, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler. 

Anna-Maria Engqvist
Kommunikatör
076-777 98 08
anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se
www.modernarebyggregler.se
Regeringskansliet, N 2017:05, kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A, plan 8

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Kommitténs uppdrag är att se över och modernisera delar av plan-och bygglagen, delar av plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, i syfte att gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Utredare för kommittén är Kurt Eliasson, tidigare vd för SABO och Anna Sander, projektchef för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. Läs mer om uppdraget på www.modernarebyggregler.se

Taggar:

Om oss

Kommittén för modernare byggregler är utsedd av Näringsdepartementet och arbetar fram till den 13 december 2019. Under perioden ska tre delbetänkande lämnas samt löpande förslag till Boverket. Utredare är Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun. www.modernarebyggregler.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.Kommittén presenterar två förslag:  1. Innehållsförteckningar för byggprodukter 2. Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige
Twittra det här

Citat

Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området.
Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i kommittén.