35 förslag för bättre välfärd

Kommunal: -35 förslag för bättre välfärd Subventionerad hemservice åt dem över 80 år är ett av kraven i det förslag till välfärdspolitiskt program som Kommunals förbundsmöte ska behandla den 2-3 juni år. Programförslaget innehåller 35 konkreta punkter för att förbättra de svenska välfärdstjänsterna. Bland förslagen finns välfärdsombudsmän som ser till att medborgare får rätt hjälp och kommunala medborgarkontor för att olika myndigheter ska samverka så att inte de som behöver hjälp hamnar mellan stolarna. Andra förslag är att heltidsarbete ska bli en rättighet, att skolornas insatser mot mobbning förstärks och att högskolorna öppnas för fler. Dessa är krav som inte kostar mycket att genomföra, enligt programförslaget. Bland de krav som däremot kostar en hel del pengar finns ett permanent kunskapslyft, individuella utbildningskonton, mer resurser till sjukvård och äldreomsorg samt mer undervisning i svenska och samhällskunskap för invandrare. I programförslaget ställs frågan vad som är viktigast; att höja ersättnings--nivåerna i socialförsäkringarna eller att öka resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen? Enligt programförslaget måste välfärdstjänsterna komma i första hand. Visst kan det vara besvärligt att klara sig på sjukpenning eller a_kassa på 80 procent. Men skadan är inte definitiv, den går att reparera. När det gäller utbildning som inte blir av eller en inställd behandling i sjukvården kan skadan bli allvarligare och långvarigare. Ibland är den omöjlig att rätta till efteråt. En sammanfattning av förslaget till välfärdspolitiskt program finns på vår hemsida www.kommunal.se Ytterligare upplysningar: Hans Öhman. Tel 08-728 28 00

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera